ข้อมูลที่พัก: วาริกา เพลส

จังหวัดภูเก็ต ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 • ชื่อโรงแรม : วาริกา เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดกะรน เมือง ภูเก็ต
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 6,200 บาท
 • ที่อยู่ : 400/2 ถ.ปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7628 6422-3, 08 1810 5559
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.warikaplace.com
 • อีเมลล์ : info@warikaplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย