ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ไอ-พาวิลเลียน ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ไอ-พาวิลเลียน ภูเก็ต
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ภูเก็ต
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,600 - 2,700 บาท
 • ที่อยู่ : 133 ถ.สตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7621 0445-8, 0 2942 7353-4
 • จำนวนห้อง : 104 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ipavilionhotel.com
 • อีเมลล์ : info@ipavilionhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย