ข้อมูลที่พัก: เดอะรีสอร์ท

จังหวัดพิจิตร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

 • ชื่อโรงแรม : เดอะรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พิจิตร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 999/1 หมู่ 1 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5660 1329, 08 9706 8600, 08 0517 3890
 • จำนวนห้อง : 46 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย