ข้อมูลที่พัก: โรงแรม นิวหัวหิน

จังหวัดพิจิตร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม นิวหัวหิน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ตะพานหิน พิจิตร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 2/1-10 ถ.ร่วมใจ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5662 1771, 0 5662 1282
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย