ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ริมน่าน

จังหวัดพิจิตร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ริมน่าน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางมูลนาก พิจิตร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 1/37 ถ.ชูเชิดน่าน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5663 1084
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย