ข้อมูลที่พัก: โรงแรม โอฆะนคร

จังหวัดพิจิตร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม โอฆะนคร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พิจิตร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 2/91 ถ.ศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5661 1674, 0 5661 1206
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.oka-nakornhotel.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย