ข้อมูลที่พัก: เรนฟอเรสท์

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 • ชื่อโรงแรม : เรนฟอเรสท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วังทอง พิษณุโลก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,600 - 5,500 บาท
 • ที่อยู่ : 42 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5529 3085-6
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : mforest@loxinfo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย