ข้อมูลที่พัก: อมรินทร์ ลากูน

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 • ชื่อโรงแรม : อมรินทร์ ลากูน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 52/299 ถนนพระองค์ขาว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5522 0999, 0 2668 4277
 • จำนวนห้อง : 253 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : amarin@psnulok.loxinfo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย