ข้อมูลที่พัก: บ้านพักเยาวชนนานาชาติ

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักเยาวชนนานาชาติ
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 120 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 38 ตำบลในเมือง ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 2060
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : phitsanulok@tysa.org
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย