ข้อมูลที่พัก: บ้านไท

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 • ชื่อโรงแรม : บ้านไท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : 182 หมู่ 6 ตำบลในเมือง ถนนนครสวรรค์-บางระกำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5522 7502-3
 • จำนวนห้อง : 46 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย