ข้อมูลที่พัก: บ้านทะเลแก้ว

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านทะเลแก้ว
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,700 บาท
  • ที่อยู่ : 235/17 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 3220, 0 5524 3221-3
  • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย