ข้อมูลที่พัก: บ้านเคียงน้ำแก่งซอง

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านเคียงน้ำแก่งซอง
  • สถานที่ : วังทอง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 42/3 หมู่ 9 ตำบลแก่งโสภา ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5529 3441
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย