ข้อมูลที่พัก: บ้านคลองรีสอร์ท

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านคลองรีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 360 - 370 บาท
  • ที่อยู่ : 234/3-5 หมู่ 2 ตำบลในเมือง ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 8880 ต่อ 200
  • จำนวนห้อง : 79 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย