ข้อมูลที่พัก: โกลเด้น แกรนด์

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : โกลเด้น แกรนด์
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 690 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 66 ตำบลในเมือง ถนนธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5521 0234-7
  • จำนวนห้อง : 94 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : goldengrand@chaiyo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย