ข้อมูลที่พัก: แก้วสุวรรณอินน์

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : แก้วสุวรรณอินน์
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 360 บาท
  • ที่อยู่ : 83/279 ตำบลในเมือง ถนนประชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5521 6304 - 5
  • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย