ข้อมูลที่พัก: เดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : เดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,400 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 59 ถนนพระร่วง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 8333, 0 5521 6420
  • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : gm@tgrhotel.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย