ข้อมูลที่พัก: สวนทรัพย์รีสอร์ท

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : สวนทรัพย์รีสอร์ท
  • สถานที่ : บางระกำ พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 13-14 ถนนพิษณุโลก-บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5537 1210 , 0 5537 1088
  • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย