ข้อมูลที่พัก: พนาวัลย์รีสอร์ท

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 • ชื่อโรงแรม : พนาวัลย์รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วังทอง พิษณุโลก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5529 3040, 08 1040 5003
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย