ข้อมูลที่พัก: บ้านวริทนันท์ (ธารทองรีสอร์ท)

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านวริทนันท์ (ธารทองรีสอร์ท)
  • สถานที่ : วังทอง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : กม.50 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก 99/8 หมู่ 8 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย