ข้อมูลที่พัก: ตาวันรีสอร์ท

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : ตาวันรีสอร์ท
  • สถานที่ : วังทอง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 19 หมู่ 9 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5529 3397
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย