ข้อมูลที่พัก: อู่ทอง

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : อู่ทอง
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 480 - 760 บาท
  • ที่อยู่ : 80/13 ถนนพระองค์ดำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5521 0424 - 7, 0 5521 0971-2, 0 5521 0984
  • จำนวนห้อง : 96 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย