ข้อมูลที่พัก: อินทรา

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : อินทรา
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 103/8 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5525 9188 , 0 5525 9638 , 0 5525 8085
  • จำนวนห้อง : 45 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย