ข้อมูลที่พัก: สยาม

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 • ชื่อโรงแรม : สยาม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 120 - 300 บาท
 • ที่อยู่ : 4/8 ถนนอาทิตย์วงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5525 8844 , 0 5521 9433-4
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย