ข้อมูลที่พัก: สมัยนิยม

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 • ชื่อโรงแรม : สมัยนิยม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 175 ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 7527 , 0 5525 8575
 • จำนวนห้อง : 37 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย