ข้อมูลที่พัก: วังแก้ว

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : วังแก้ว
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 470 - 765 บาท
  • ที่อยู่ : 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลขันเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 5581-8
  • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย