ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนฝรั่ง (ไร่ฝรั่ง)

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนฝรั่ง (ไร่ฝรั่ง)
  • สถานที่ : นครไทย พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 243 หมู่ 4 ตำบลห้วยเฮี้ยะ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 1886 1757
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย