ข้อมูลที่พัก: ลาพาโลมา

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : ลาพาโลมา
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 840 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 103/8 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5521 7930-6, 0 5524 4794
  • จำนวนห้อง : 249 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย