ข้อมูลที่พัก: ไพลิน

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : ไพลิน
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 38 ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5522 5228-35 , 0 2215-7110-1 , 0 2216-7589-90
  • จำนวนห้อง : 247 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย