ข้อมูลที่พัก: พิษณุโลกธานี

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

  • ชื่อโรงแรม : พิษณุโลกธานี
  • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 980 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 39 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5521 1065-9
  • จำนวนห้อง : 110 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย