ข้อมูลที่พัก: ท็อปแลนด์

จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 • ชื่อโรงแรม : ท็อปแลนด์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พิษณุโลก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 35,000 บาท
 • ที่อยู่ : 68/33 ตำบลในเมือง ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5524 7800-8,0 2215 7715,0 2215 0575,0 2215 6108
 • จำนวนห้อง : 253 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : phsoffice@toplandhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย