ข้อมูลที่พัก: กุยบุรี โฮเต็็ล แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : กุยบุรี โฮเต็็ล แอนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,200 - 6,500 บาท
 • ที่อยู่ : 18/3 หมู่ 5 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2730 6741-3, 0 3282 0111-6, 08 5810 1800
 • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kuiburihotelresort.com
 • อีเมลล์ : manager@kuiburihotelresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย