ข้อมูลที่พัก: เกษมสุข รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : เกษมสุข รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 151 หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3269 5030, 0 3269 5179, 08 1908 4829 , 08 6039 5059
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kasemsukresort.com
 • อีเมลล์ : kasemsuk@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย