ข้อมูลที่พัก: แค้มป์สมาร์ท-หว้ากอ รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : แค้มป์สมาร์ท-หว้ากอ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 456/1 หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3266 1947, 08 7160 2477, 08 0279 9427
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.campsmartwagor.com
 • อีเมลล์ : campsmart@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย