ข้อมูลที่พัก: จีเฮ้าส์ (บ้านพักจี้อันตึ้ง)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : จีเฮ้าส์ (บ้านพักจี้อันตึ้ง)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,700 บาท
 • ที่อยู่ : 2/225 ถ.หนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3251 1100, 0 3253 4449, 0 3251 2300, 08 6308 6078
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ghouse-huahin.com
 • อีเมลล์ : info@ghouse-huahin.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย