ข้อมูลที่พัก: ชมเดือนรีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ชมเดือนรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 390 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 40 หมู่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1880 8743, 08 9800 8487, 0 3257 4464
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chomduanresort.9nha.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย