ข้อมูลที่พัก: ซันไรส์รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ซันไรส์รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 200 หมู่ 9 ตำบลพงศประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7704 7809, 0 3281 7149
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sunriseresort.in.th
 • อีเมลล์ : info@sunriseresort.in.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย