ข้อมูลที่พัก: ดอนทรายเพลส

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ดอนทรายเพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 280 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 28/1-10 ถ.สุขจิต ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3260 4460, 0 3255 0508, 08 9914 9929
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : viriyale2002@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย