ข้อมูลที่พัก: ดิ อังเคิล บีช รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ดิ อังเคิล บีช รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 79 หมู่ 3 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3269 9199, 08 6337 5309, 08 1343 4279
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.taluisland.net
 • อีเมลล์ : nongpinpin@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย