ข้อมูลที่พัก: ต้นโต รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ต้นโต รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,600 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 166 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3257 0108, 08 1194 2884
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tontoresort.com
 • อีเมลล์ : sale@chateletresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย