ข้อมูลที่พัก: ต้นทองหลาง ออนบีช

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ต้นทองหลาง ออนบีช
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 66/1 หมู่ 9 บ้านต้นทองหลาง ตำบลพงศประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1453 6173, 0 3261 9062
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย