ข้อมูลที่พัก: ตะนาวศรี รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ตะนาวศรี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,000 - 10,000 บาท
 • ที่อยู่ : 146/7 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3257 0295-8, 0 2939 5639-40
 • จำนวนห้อง : 64 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tanaosriresort.com
 • อีเมลล์ : sales@tanaosriresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย