ข้อมูลที่พัก: ธารวรา บีช รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ธารวรา บีช รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 19,500 บาท
 • ที่อยู่ : 319 หมู่ 3 หาดบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1443 6083, 0 2721 4460, 0 2721 5739, 0 2720 6374
 • จำนวนห้อง : 111 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tharnvara.com/main.htm
 • อีเมลล์ : su.mon.ta@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย