ข้อมูลที่พัก: บ้านกรูดรีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : บ้านกรูดรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 5,400 บาท
 • ที่อยู่ : 212 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3269 5076, 08 1421 1186
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bankrutresort.com
 • อีเมลล์ : bankrutresort@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย