ข้อมูลที่พัก: บ้านเขียว บีช รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : บ้านเขียว บีช รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 217 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3269 5112, 08 1378 7520
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baankeaw.com
 • อีเมลล์ : baankeaw_view@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย