ข้อมูลที่พัก: บ้านติดหาด รีสอร์ท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • ชื่อโรงแรม : บ้านติดหาด รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 68 หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3266 1200, 08 1527 4923
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.kawanburi-resort.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย