ข้อมูลที่พัก: ไร่ดำรงสกุลรีสอร์ท & โฮมสเตย์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ชื่อโรงแรม : ไร่ดำรงสกุลรีสอร์ท & โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ประจวบคีรีขันธ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 168 ถ.หนองขามเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1571 1180, 08 7108 7042
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.raidamrongsakul.9nha.com
 • อีเมลล์ : kho_cowboy@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย