ข้อมูลที่พัก: แก้วมาเฮือน โฮมสเตย์ แอนด์ สปา

จังหวัดแพร่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

 • ชื่อโรงแรม : แก้วมาเฮือน โฮมสเตย์ แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แพร่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 208 หมู่ 1 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1827 7509, 08 1913 1685, 0 5464 5181
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : kaa_fae@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย