ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่ยม

จังหวัดแพร่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

  • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่ยม
  • สถานที่ : สอง แพร่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 4 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5462 6770, 0 5455 6537, 08 1951 2749, 08 1950 4512
  • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
  • อีเมลล์ : maeyom_13@windowslive.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย