ข้อมูลที่พัก: โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

จังหวัดแพร่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แพร่
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 600 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 3 ถ.เหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5452 1321
 • จำนวนห้อง : 139 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย