ข้อมูลที่พัก: โรงแรมนครแพร่

จังหวัดแพร่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมนครแพร่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แพร่
 • ระดับ : 2 ดาว
 • ราคา : 290 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 69 ถ.ราชดำเนิน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5451 1122
 • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย